FAQ om Chat Control 2.0

Denna FAQ är framtagen för ur ett tekniskt och sakligt perspektiv svara på frågor om förslaget som i folkmun kallas Chat Control 2.0. Svaren är skrivna av Karl Emil Nikka (Nikka Systems) och granskade av Mattias Axell (Föreningen för Digitala Fri- och Rättigheter) och/eller Henrik Alexandersson (5 juli-stiftelsen) som alla tre är partipolitiskt oberoende motståndare till förslaget.

FAQ-sektioner

FAQ:n är uppdelad i tre sektioner. Om svaret på din fråga saknas kan du kontakta oss via e-post. Vi publicerar svar på alla frågor som har allmänintresse så fort som möjligt.

Rulla till toppen