Sveriges ståndpunkt

Denna sida sammanställer svenska partiers ståndpunkter kring förslaget som i folkmun kallas Chat Control 2.0: Vänsterpartiet (V), Socialdemokraterna (S), Miljöpartiet (MP), Centerpartiet (C), Liberalerna (L), Moderaterna (M), Kristdemokraterna (KD), Sverigedemokraterna (SD) och Övriga partier (PP och MED).

Senast kontrollerad: 2023-11-20. Senast ändrad: 2023-11-20.

Svenska riksdagspartier

Följande partiers ståndpunkter påverkar riksdagens EU-nämnd och därigenom Sveriges position i ministerrådet. Partiernas EU-parla­mentarikers ståndpunkter påverkar omröstningen i Europa­parlamentet. Ministerrådet och Europa­parlamentet måste vara överens för att förslaget ska antas.

Vänsterpartiets partisymbol.

Vänsterpartiet i Sverige

Mot Chat Control 2.0
24 ledamöter

Vänsterpartiet har 24 riksdagsledamöter och tillhör oppositionen. Vänsterpartiet tar ställning mot Chat Control 2.0.

Vänsterpartiet har publicerat sin ståndpunkt på sin webbplats (2023-04-06) och de har fortsatt att ta ställning mot förslaget, nu senast under justitie­utskottets sammanträde 2023-09-14.

Vänsterpartiets partisymbol.

Vänsterpartiet i Europa­parlamentet

Mot Chat Control 2.0
1 ledamot

Vänsterpartiet har en (1) EU-parlamentariker. Hon sitter i Vänstergruppen i Europa­parlamentet.

Malin Björk har kritiserat förslaget i en debatt i SVT Forum (2023-04-26) och publicerat en kritisk debattartikel i Sydsvenskan (2023-06-04).

Malin Björk (mot Chat Control 2.0)
Socialdemokraternas partisymbol

Socialdemokraterna i Sverige

För Chat Control 2.0
107 ledamöter

Socialdemokraterna har 107 riksdags­ledamöter och tillhör oppositionen. Socialdemokraterna förespråkar Chat Control 2.0 och har gjort det sedan start. EU-kommissionär Ylva Johansson som ligger bakom förslaget är socialdemokrat.

Vid justitieutskottets sammanträde 2023-09-14 bekräftade Social­demokraterna sin ställningspunkt och sade att de ”anser att förslaget till den svenska ståndpunkten bör vara i enlighet med ordförande­landets (Spaniens) kompromiss­förslag”.

Socialdemokraternas partisymbol

Socialdemokraterna i Europa­parlamentet

För Chat Control 2.0
5 ledamöter

Socialdemokraterna har fem EU-parlamentariker. De sitter i Gruppen Progressiva förbundet av Social­demokrater i Europa­parlamentet.

Heléne Fritzon har publicerat förslags­stöttande debattartiklar i Svenska Dagbladet (2023-04-09) och Aktuellt i politiken (2023-04-12) samt försvarat förslaget i en debatt i SVT Forum (2023-04-26).

Heléne Fritzon, Evin Incir och Carina Ohlsson har lämnat in ändrings­förslag. Se LIBE-AM-746814, LIBE-AM-749189, LIBE-AM-749190 och LIBE-AM-749191 (22 ändrings­förslag varav tre utan Evin Incir). Ändrings­förslagen åtgärdar inte grundproblemet med Chat Control 2.0. Även om ändringsförslag 385 och 1161 förtydligar att totalsträcks­kryptering ska tillåtas så kräver ändringsförslag 329 och 1049 att innehåll i totalsträcks­krypterade tjänster ska kunna skannas. De tre EU-parlamentarikerna kräver således att bakdörrar byggs in i totalsträcks­krypterade appar och/eller tjänster och förespråkar därmed klientsides­skanning i strid med FN:s människorätts­kommissionärs avrådan.

Erik Bergkvist
Ilan de Basso
Heléne Fritzon (för Chat Control 2.0)
Evin Incir (för Chat Control 2.0)
Carina Ohlsson (för Chat Control 2.0)
Miljöpartiets partisymbol

Miljöpartiet i Sverige

Mot Chat Control 2.0
18 ledamöter

Miljöpartiet har 18 riksdags­ledamöter och tillhör oppositionen. Miljöpartiet tar ställning mot Chat Control 2.0

2023-04-18 publicerade Miljöpartiet sin ståndpunkt på sin webbplats. Enligt ståndpunkten ville Miljöpartiet ”inte stödja de delar som handlar om obligatorisk scanning av privat kommunikation som det är utformat i kommissionens förslag just nu”.

Vid justitie­utskottets sammanträde 2023-09-14 hade Miljöpartiet bytt sida och stöttade regeringens förslag trots att det inför just ”obligatorisk scanning av privat kommunikation”. Rasmus Ling, MP-ledamot i justitie­utskottet, bekräftade Miljöpartiets nya ståndpunkt i en intervju med Syre (2023-09-22).

Vid EU-nämndens samman­träde 2023-10-13 hade Miljöpartiet bytt tillbaka till sin ursprungliga ståndpunkt och skrev ett yttrande tillsammans med förslags­kritiska Centerpartiet. Miljöpartiet står således inte längre bakom regerings­linjen.

Miljöpartiets partisymbol

Miljöpartiet i Europa­parlamentet

Mot Chat Control 2.0
3 ledamöter

Miljöpartiet har tre EU-parla­mentariker. De sitter i Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen.

Alice Kuhnke har varit öppet kritisk till förslaget i en kommentar på Miljöpartiets webbplats (2023-04-18).

Jakop G. Dalunde
Pär Holmgren
Alice Kuhnke (mot Chat Control 2.0)
Centerpartiets partisymbol

Centerpartiet i Sverige

Mot Chat Control 2.0
24 ledamöter

Centerpartiet har 24 riksdagsledamöter och tillhör oppositionen. Centerpartiet tar ställning mot Chat Control 2.0.

Centerpartiet publicerade en debattartikel på SvD Debatt (2023-03-24) om att Sverige borde säga nej till Chat Control 2.0. Vid justitie­utskottets sammanträde 2023-09-14 framförde Centerpartiets närvarande ledamot Ulrika Liljeberg dock ingen förslags­avvikande ståndpunkt. I en kommentar till Dagens ETC förklarade Liljeberg detta med att ”hennes partis brist på kritik i justitie­utskottet berodde på att regeringens handlingar kom in väldigt sent och att partiets ledamot inte fick tillräckligt med tid för att sätta sig in i ämnet” (2023-09-22).

På partistämman 2023 beslutade Centerpartiet att de är emot förslaget (2023-09-29). Samma helg förankrade Centerpartiet denna ståndpunkt i ny debattartikel i Göteborgs­posten (2023-10-01).

Centerpartiets partisymbol

Centerpartiet i Europa­parlamentet

Mot Chat Control 2.0
2 ledamöter

Centerpartiet har två EU-parlament­ariker. De sitter i Renew Europe Group tillsammans med Liberalerna.

Abir Al-Sahlani har varit öppet kritisk till förslaget och publicerat två debattartiklar: en i Svenska Dagbladet (2023-03-24) och en i Göteborgs­posten (2023-10-01). Abir Al-Sahlani har också kritiserat förslaget i en debatt i SVT Forum (2023-04-26).

Abir Al-Sahlani och Emma Wiesner har tillsammans skrivit en debattartikel i Svenska Dagbladet (2023-04-24) där de poängterar att de gör allt de kan ”för att skydda svenskarnas integritet” och nämner Chat Control 2.0-frågan specifikt.

Abir Al-Sahlani har bidragit med 17 ändrings­förslag, se LIBE-AM-746814, LIBE-AM-749189, LIBE-AM-749190 och LIBE-AM-749191. Ändringsförslag 1332 (som också berörs via ändrings­förslag 1701) är extra intressant. Abir Al-Sahlani skriver att ”nothing in this Regulation shall be interpreted as a requirement to break cryptography, scan content on users’ devices [or] restrict anonymous access to online services and software applications”.

Abir Al-Sahlani (mot Chat Control 2.0)
Emma Wiesner (mot Chat Control 2.0)
Liberalens partisymbol

Liberalerna i Sverige

Oklar ställning
16 ledamöter

Liberalerna har 16 riksdags­ledamöter och tillhör regeringen. Liberalerna har en oklar ståndpunkt.

Regeringspartierna stöttade inledningsvis förslaget. Detta meddelade justitieminister Gunnar Strömmer i ett inslag i Sveriges Radio (2023-03-31). Tre veckor senare de drog de tillbaka sin ståndpunkt och valde att hålla sig neutrala med anledning av EU-ordförande­skapet. Denna ändring framfördes av justitieminister Gunnar Strömmer i en intervju i Svenska dagbladet (2023-04-19).

Fem månader senare återgick regerings­partierna till att stötta förslaget med några mindre justeringar (2023-09-18). Dessa justeringar påverkade ej ursprungs­förslagets krav på att kunna skanna meddelanden som skickas via totalsträcks­krypterade tjänster.

Vid Liberalernas landsmöte 2023 (2023-11-17 till 2023-11-19) beslutades att ”i det fortsatta arbetet med detta förslag kommer Liberalerna stå upp för en rimlig balans mellan brottsbekämpning och personlig integritet” (motion X 16). Ifall detta innebär att Liberalerna lämnar regeringslinjen är oklart.

Liberalens partisymbol

Liberalerna i Europa­parlamentet

Mot Chat Control 2.0
1 ledamot

Liberalerna har en (1) EU-parlamentariker. Hon sitter i Renew Europe Group tillsammans med Centerpartiet.

Karin Karlsbro har meddelat via sin officiella Facebook-sida att hon säger nej till Chat Control 2.0 (2023-05-20). Detta var dock innan svenska partiet bytte tillbaka till sin förslags­stöttande ståndpunkt.

Karin Karlsbro (mot Chat Control 2.0)
Moderaternas partisymbol

Moderaterna i Sverige

För Chat Control 2.0
68 ledamöter

Moderaterna har 68 riksdags­ledamöter och tillhör regeringen. Moderaterna förespråkar Chat Control 2.0.

Regeringspartierna stöttade inledningsvis förslaget. Detta meddelade justitieminister Gunnar Strömmer i ett inslag i Sveriges Radio (2023-03-31). Tre veckor senare de drog de tillbaka sin ståndpunkt och valde att hålla sig neutrala med anledning av EU-ordförande­skapet. Denna ändring framfördes av justitieminister Gunnar Strömmer i en intervju i Svenska dagbladet (2023-04-19).

Fem månader senare återgick regerings­partierna till att stötta förslaget med några mindre justeringar (2023-09-18). Dessa justeringar påverkade ej ursprungs­förslagets krav på att kunna skanna meddelanden som skickas via totalsträcks­krypterade tjänster.

Moderaternas partisymbol

Moderaterna i Europa­parlamentet

Mot Chat Control 2.0
4 ledamöter

Moderaterna har fyra EU-parlamentariker. De sitter i Group of the European People’s Party (Christian Democrats) tillsammans med Kristdemo­kraterna.

Tomas Tobé meddelade via X (2023-04-18) och en intervju i Aftonbladet (2023-04-18) att både han och Moderaterna i EU säger nej till Chat Control 2.0. Detta meddelade Tomas Tobé på tiden då regerings­partierna stöttade förslaget (innan de bytte till att vara neutrala och därefter återgå till att stötta förslaget).

Moderaternas fyra EU-parlamentariker har tillsammans bidragit med flera ändrings­förslag som syftar till att åtgärda förslagets brister. Se LIBE-AM-746814, LIBE-AM-749189 och LIBE-AM-749190 (30 ändrings­förslag varav tre utan Jörgen Warborn). Tio ändringsförslag är extra intressanta (353, 356, 381, 383, 389, 391, 795, 875, 876, 1204) eftersom dessa ändrings­förslag kräver att totalsträcks­kryptering ska tillåtas och att underminering av krypteringens funktion (till exempel genom klientsides­skanning) ska förbjudas.

Arba Kokalari (mot Chat Control 2.0)
Jessica Polfjärd (mot Chat Control 2.0)
Tomas Tobé (mot Chat Control 2.0)
Jörgen Warborn (mot Chat Control 2.0)
Kristdemokraternas partisymbol.

Kristdemokraterna i Sverige

För Chat Control 2.0
19 ledamöter

Kristdemokraterna har 19 riksdags­ledamöter och tillhör regeringen. Kristdemokraterna förespråkar Chat Control 2.0.

Regeringspartierna stöttade inledningsvis förslaget. Detta meddelade justitieminister Gunnar Strömmer i ett inslag i Sveriges Radio (2023-03-31). Tre veckor senare de drog de tillbaka sin ståndpunkt och valde att hålla sig neutrala med anledning av EU-ordförande­skapet. Denna ändring framfördes av justitieminister Gunnar Strömmer i en intervju i Svenska dagbladet (2023-04-19).

Fem månader senare återgick regerings­partierna till att stötta förslaget med några mindre justeringar (2023-09-18). Dessa justeringar påverkade ej ursprungs­förslagets krav på att kunna skanna meddelanden som skickas via totalsträcks­krypterade tjänster.

Kristdemokraternas partisymbol.

Kristdemokraterna i Europa­parlamentet

Mot Chat Control 2.0
2 ledamöter

Kristdemokraterna har två EU-parlamentariker. De sitter i Group of the European People’s Party (Christian Democrats) tillsammans med Moderaterna.

Både David Lega och Sara Skyttedal är kritiska till förslaget. I en kommentar till Samnytt (2023-05-15) sade David Lega ”förslaget har i nuvarande form stora brister, i nuvarande form hade jag inte kunnat rösta ja” men också att han vill att förslaget ”förbättras till en effektiv, säker och ändamåls­enlig lag” som han kan stödja. Detta meddelade David Lega medan Kristdemokraterna i Sverige hade en neutral ståndpunkt.

David Lega och Sara Skyttedal har tillsammans bidragit med flera ändringsförslag som syftar till att åtgärda förslagets brister. Se LIBE-AM-746814, LIBE-AM-749189 och LIBE-AM-749190 (18 ändrings­förslag varav tre utan David Lega). Sju ändringsförslag är extra intressanta (308, 353, 383, 389, 695, 875, 876) eftersom dessa ändrings­förslag kräver att totalsträcks­kryptering ska tillåtas och att under­minering av krypteringens funktion (till exempel genom klientsides­skanning) ska förbjudas.

David Lega (mot Chat Control 2.0)
Sara Skyttedal (mot Chat Control 2.0)
Sverigedemokraternas partisymbol

Sverige­demokraterna i Sverige

Oklar ställning
73 (-1) ledamöter

Sverigedemokraterna har 72 riksdags­ledamöter och är ett stödparti till regeringen. Sverige­demokraterna stöttar till synes regeringslinjen för Chat Control 2.0. Vid justitie­utskottets sammanträde 2023-09-14 framförde Sverigedemo­kraternas närvarande ledamöter ingen förslags­avvikande ståndpunkt.

I vår kontakt med Sverige­demokraternas pressavdelning (2023-09-30) hänvisade dock Sverige­demokraterna till EU-parlamentarikern Charlie Weimers uttalande i Expressen (2023-04-20) där han var klart kritisk, både till förslaget och att regeringen hade en neutral ståndpunkt under EU-ordförandeskapet. Sverigedemokraterna saknar således enad syn kring förslaget.

Elsa Widding

Elsa Widding valdes in i riksdagen som Sverige­demokrat men är politisk vilde sedan 2023. Elsa Widdings ståndpunkt kring Chat Control 2.0 är okänd.

Sverigedemokraternas partisymbol

Sverigedemokraterna i Europa­parlamentet

Mot Chat Control 2.0
3 (-1) ledamöter

Sverigedemokraterna har två EU-parlamentariker. De sitter i Gruppen Europeiska konservativa och reformister.

Charlie Weimers är som ovannämnt kritisk till förslaget. Utöver uttalandet i den nämnda Expressen-artikeln (2023-04-20) har Charlie Weimers tagit tydligt avstånd från Chat Control 2.0 i ett inlägg på X (2023-03-22).

Charlie Weimers har bidragit med 30 ändrings­förslag och Johan Nissinen har bidragit med 15 ändrings­förslag. Se LIBE-AM-746814, LIBE-AM-749189, LIBE-AM-749190 och LIBE-AM-749191. Sex ändrings­förslag är extra intressanta (308, 353, 383, 389, 695, 875) eftersom dessa ändrings­förslag kräver att totalsträcks­kryptering ska tillåtas och att underminering av krypteringens funktion (till exempel genom klientsides­skanning) ska förbjudas.

Johan Nissinen (mot Chat Control 2.0)
Charlie Weimers (mot Chat Control 2.0)

Peter Lundgren

Peter Lundgren valdes in i Europa­parlamentet som Sverigedemokrat men är politisk vilde sedan 2022. Peter Lundgrens ståndpunkt kring Chat Control 2.0 är okänd.

Peter Lundgren

Övriga svenska partier

Följande partiers ståndpunkter påverkar varken riksdagens EU-nämnd eller Europa­parlamentet eftersom partierna saknar representation. Partiernas ståndpunkter dokumenteras inför Europa­parlamentsvalet 2024 och Riksdagsvalet 2026.

Piratpartiets partisymbol

Piratpartiet

Mot Chat Control 2.0

Piratpartiet tar ställning mot Chat Control 2.0.

Piratpartiet har varit kritiska mot Chat Control 2.0 sedan start. Partiet har bland annat publicerat en egen avdelning om förslaget på sin webbplats. De har både medverkat vid vår partipolitiskt oberoende demonstration (2023-05-20) och anordnat en egen demonstration (2023-09-21) mot förslaget.

Medborgerlig samlings partisymbol

Medborgerlig samling

Mot Chat Control 2.0

Medborgerlig samling tar ställning mot Chat Control 2.0.

Medborgerlig samling är kritiska till Chat Control 2.0. Partiet har bland annat publicerat en förslagskritisk debattartikel (2023-04-18) och anordnat en egen demonstration mot förslaget (2023-09-22).

Partiet MOD:s partisymbol.

Partiet MOD

Mot Chat Control 2.0

Partiet MOD tar ställning mot Chat Control 2.0.

Partiet MOD är kritiska till Chat Control 2.0. Partiet har bland annat publicerat ett förslagskritiskt blogginlägg (2022-11-03) och bekräftat sin förslagskritiska ståndpunkt på X (2023-10-08).

Om samman­ställningen

Denna sammanställning kring svenska partiers och EU-parlamentarikers ståndpunkter kring Chat Control 2.0-förslaget är byggd på publik parti­information, artiklar i svensk media, publika handlingar samt svar från partiernas pressavdelningar.

Notera att inget parti vill släppa igenom ursprungs­förslaget helt oförändrat. Till och med Social­demokraterna, vars partimedlem lade fram förslaget, vill införa ändringar. Denna webbsidas indikationer för huruvida partier är för eller emot förslaget baseras därför på partiernas ståndpunkt kring förslagets mest kritiserade delar: delarna som berör möjligheten att kommunicera totalsträcks­krypterat och utan övervakning.

Om något parti eller någon EU-parlamentariker anser att den angivna ståndpunkten är inaktuellt kan önskemål om ändring skickas till kontakt@chatcontrol.se. Genom underhållet av omvärldsbevaknings­databasen uppdateras ståndpunkterna i takt med att nya artiklar rapporteras in.

Analyserna av ståndpunkterna är utförda av Karl Emil Nikka (Nikka Systems) och granskade av Mattias Axell (Föreningen för Digitala Fri- och Rättigheter) och/eller Henrik Alexandersson (5 juli-stiftelsen) som alla tre är parti­politiskt oberoende motståndare till förslaget.

Ändringslogg

  • 2023-10-08 Ursprunglig publicering.
  • 2023-10-13 Partiet MOD tillagt på listan.
  • 2023-10-13 Miljöpartiets ståndpunkt ändrad till ”mot Chat Control 2.0” efter Miljöpartiet ställningstagande under EU-nämndens sammanträde 2013-10-13.
  • 2023-11-20 Liberalernas ståndpunkt i Sverige ändrad till ”oklar ställning” efter beslut på Liberalernas landsmöte.
Rulla till toppen