Silhuetter av personer som demonstrerar. De bär en banderoll med texten ”Stoppa Chat Control”.

Demon­stration mot mass­övervaknings­förslaget Chat Control 2.0

20 maj 2023 kl. 15.00
Stockholm, Mynttorget

Förslaget till den nya EU-förordningen som kallas Chat Control 2.0 debatteras flitigt. Det är ett mass­övervaknings­förslag som har lagts fram av EU-kommissionär Ylva Johansson. Förslagets officiella syfte är att motverka spridning av barn­övergrepps­material. I praktiken skapar förslaget en mass­övervaknings­apparat som kan missbrukas när den väl är på plats.

Chat Control 2.0 förutsätter att nästan all digital kommunikation övervakas för att kunna skannas efter olagligt material. Det går nämligen inte att på förhand att veta vilket material som är olagligt. Total­sträcks­krypterade chattappar (till exempel Signal och Whatsapp) tvingas att antingen installera bakdörrar eller lämna EU.

Kritiken har varit hård från människorättsvärnande organisationer, ledarsidor och IT-säkerhetsexperter. Skälen är flera.

 • Förslaget strider mot de mänskliga rättigheterna, Europa­konventionen och vår grundlag gällande rätten till privatliv och privat korrespondens.
 • Förslaget tar bort journalisters möjlighet att kommunicera konfidentiellt med sina källor.
 • Förslaget kräver skannings­metoder som har omfattande problem med feldetektering.
 • Förslaget ökar risken för dataläckor av privata bilder och känsliga uppgifter.
 • Förslaget påverkar inte förövarna som sprider barn­övergrepps­material via privata servrar.
 • Förslaget öppnar för ändamålsglidning. Övervakningen ska enbart användas för att skanna efter barn­övergrepps­material, men det har redan börjat pratas andra användning­sområden. Andra stater kan också missbruka bakdörrarna för andra ändamål.

Vi uppmanar därför alla som värnar om integriteten och vill stoppa massövervakningen att delta på demonstrationen. Vi samlas under parollen:

”Integritet stärker. Övervakning försvagar. Stoppa Chat Control!”

Evenemanget är partipolitiskt obundet, vilket innebär att inget parti är med som arrangör. Evenemanget arrangeras av Kamrat­data­föreningen Konstellationen, Föreningen för Digitala Fri- och Rättigheter (DFRI) och 5 juli-stiftelsen.

Vi samlas på Mynttorget i Stockholm den 20:e maj 2023 klockan 15.00. För mer information, kontakta Samuel Skånberg (samuel@bitar.se).

Talare

 • Jon Karlung, VD, Bahnhof
 • Peter Hellman, advokat, Integritetsbyrån
 • Noa Söderberg, styrelseledamot, Svenska Journalistförbundet
 • Ann-Therese Enarsson, VD, Tankesmedjan Futurion
 • Katarina Stensson, partiledare, Piratpartiet
 • Anton Holmlund, vice ordförande, Liberala Ungdomsförbundet
 • Fabian Lidbaum, språkrör, Grön Ungdom Stockholm
 • Andrea Andersson-Tay, riksdagsledamot, Vänsterpartiet
 • Mikael Blomstrand, styrelseledamot, Centerstudenter
 • Mattias Axell, ordförande, DFRI (arrangör)
 • Samuel Skånberg, Kamratdataföreningen Konstellationen (arrangör)
 • Henrik Alexandersson, 5 juli-stiftelsen (arrangör, konferencier)

Frivillig föranmälan

Du kan hjälpa oss att sprida kännedom om evenemanget genom att registrera din medverkan på Facebook, Linkedin och/eller Mobilizon. Registreringen är självfallet helt frivillig.

Visa evenemang på Facebook
Visa evenemang på Linkedin
Visa evenemang på Mobilizon

Affischmaterial

Du kan också hjälpa oss att sprida kännedom om evenemanget med dessa affischer. Vid utskrift på vanlig skrivare rekommenderas den förenklade affischen för att spara på bläck eller toner och undvika problem med marginaler.

Standardaffisch för fyrfärgstryck (PDF)
Standardaffisch för utskrift på färgskrivare (PDF)
Förenklad affisch för utskrift på färgskrivare (PDF)
Förenklad affisch för utskrift på gråskaleskrivare (PDF)

Sidans grafik är baserad på en illustration av OpenClipart-Vectors.

Rulla till toppen